Gällande felanmälningar

Tänk på att innan du gör en felanmälan läs igenom dokumentet Vem ansvarar för vad

Vissa kostnader står föreningen för och andra kostnader som kan uppstå i samband med åtgärdade felanmälningar, får du som bostadsrättsinnehavare själv bekosta. Sammanfattningsvis kan man säga att föreningen tar hand om huset och bostadsrättsinnehavaren tar hand om det inre underhållet i bostaden.

Är det garantiärenden under garantitiden så ska dessa anmälas via formuläret för att få en korrekt dokumentation/ärendehantering. Du kan läsa mer om detta under GARANTIER.