Nyhetsbrev December 2019

Hej kära grannar,

Här kommer lite information från styrelsen. Vi har i nuläget hunnit med 13 styrelsemöten sedan vi tillträdde i november 2018 och vi har hunnit ordna med mycket!

 

Var rädd om huset

Vi vill uppmana alla till att vara rädd om vårt hus. Speciellt våra gemensamma ytor så som trapphus och hissar. Vi vill minimera slitage för att undvika att lägga pengar för onödigt underhåll och extra städ. Var därför rädd om huset så det hålls rent och snyggt.

 

Uppmärksamma och gör felanmälan

Om ni ser några fel eller brister i huset så vill vi att alla ansvarar för att felanmäla dessa. Hur man går tillväga finns beskrivet på hemsidan under felanmälan.

 

Nya styrelsemedlemmar eftersökes!

Då två av våra styrelsemedlemmar kommer att flytta från vårt hus så söker vi nu efter två stycken personer som vill sitta med i styrelsen. Anmäl ditt intresse till Georgiana i valberedningen på mail: geo35fj@yahoo.se

 

Trafikspeglar

Det finns nu nya trafikspeglar uppsatta för bättre säkerhet och sikt i både garage och vid utfart.

 

Prisjustering av el, varmvatten och kallvatten

Från och med 1 januari 2020 kommer det att vara ett fast pris på el, varmvatten och kallvatten. Det nya priset är för el 1,45:-/kWh, varmvatten 100:-/kbm och kallvatten 40:-/kbm. På grund av att vi bland annat bundit elpriset, ändrat husets huvudsäkring (vilket påverkar abonnemangsavgiften) samt genomfört flödesmätning och därmed kunnat ändra till en lägre fjärrvärme-tariff än tidigare beräknad. Detta i kombination med ett annat sätt att beräkna kostnaden för varmvatten gör att vi kan sätta ett lägre pris. I samband med denna justering görs också en retroaktiv återbetalning av varmvattnet för 2019, så det nya priset gäller för hela år 2019.