Ang. installation A/C

Hej alla,

Styrelsen har haft diskussion angående installation av luft/luft värmepump eller A/C i husets lägenheter då några av medlemmarna har ställt frågan om det är okej att göra en sådan installation.
Hannu Saarinen har haft kontakt med en installatör 2020-08-21 och fått följande information:

Det som kan vara problematiskt med ovanstående installation är:
1. Lågfrekvent (fläkt, vibrationer) ljud från utedelen som kan störa grannar. Eftersom utedelen måste placeras på balkong kan det på vissa ställen innebära att aggregatet behöver placeras relativt nära någon grannes sovrumsfönster. Det kan gälla både ovanför, under, till höger eller vänster.

2. A/C producerar omkring 5 liter kondensvatten per dygn vid vissa förhållanden. Detta vatten måste samlas upp i ett kärl och om kärlet blir fullt och det rinner över så rinner vatten på balkonginglasningar på våningarna nedanför.

3. Det behövs ett ca 70 mm stort hål till utedelen för en installation. Om man gör hål i väggen så har vi gjort ett ingrepp i den bärande konstruktionen på huset, därmed riskerar vi att vår bygg-garanti på fastighetens fasad upphör.

Styrelsen beslutade därför i nuläget, 2020-08-24 att vi inte kan ge något godkännande för installation av luft/luft värmepump eller A/C. Eftersom en installation kommer att medföra problem med någon eller samtliga punkter ovan.

Styrelsen kommer dock att utreda mer kring denna fråga längre fram och ta upp detta på kommande årsmöte.

Borås 2020-09-01 Hannu Saarinen