Nyhetsbrev Oktober 2020

Kära grannar,

Vi hoppas att ni alla har haft en bra start på hösten! Vi i styrelsen har några punkter som vi vill informera er om:

 

Laddplatser

Alla sex garageplatser för laddbara bilar är uthyrda och i nuläget är det en person i kö och fler har visat sitt intresse. Samfälligheten har därför tagit in en offert för att bygga på med ytterligare 6 st laddplatser (3 st per våningsplan). Båda styrelserna har gett bifall till dessa nya laddplatser. Hälften av kostnaden kommer att finansieras via bidrag från Naturvårdsverket. Payoff tiden för investeringen beräknas till 4 – 6 år. Vi räknar med att dessa laddplatser kommer stå klara i slutet av 2020 eller i början av 2021.

 

Ljudnivå

Då många medlemmar i huset känner sig störda utav hög musik och skrålande ljud med jämna mellanrum vill vi i styrelsen påminna om våra gemensamt antagna trivselregler:

● Vi försöker alltid hålla en låg/lämplig ljudnivå, speciellt mellan 22-07 på vardagar och 23-09 på helgdagar.

● Vi förvarnar våra grannar vid renoveringsarbeten eller om vi ska ha fest och respekterar dem som upplever sig störda.

Tänk på att vi är många boende i huset, alla med olika dygnsrytm och rutiner, och höga ljud sprider sig långt så vi måste visa hänsyn till varandra.

 

Vintertid

Natten mellan lördag och söndag den 25:e oktober börjar vintertiden så glöm inte att ställa tillbaka alla, ej uppkopplade, klockor.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, BRF Stallbacken 1