Nyårsnytt

God fortsättning kära medlemmar,

Hoppas att ni haft en härlig julledighet dessa märkliga tiderna till trots! Här kommer lite information från styrelsen:

Energideklaration

Vår energideklaration för fastigheten blev klar 2020-12-18 och det med goda resultat! Fastigheten har ett primärenergital om 42 kWh/m2 och år vilket resulterar i betyg B. Enligt Boverkets föreskrifter ska en ny byggnad som högst ha primärenergital om 75 kWh/m2 och år vilket motsvarar ett betyg C. Värt att nämna är att vissa banker kan ge en bättre bolåneränta till energieffektiva bostäder. En sammanfattning av energideklarationen ser du ovan men om du önskar läsa den i sin helhet finns den här. Vi kommer även ”skylta” med den i entrén.

Ordning i gemensamma utrymmen

Vi önskar påminna alla medlemmar om att det, enligt våra antagna trivselregler, inte är tillåtet att förvara personliga föremål i våra gemensamma utrymmen så som hallar, entréer osv. Det gäller alltifrån cyklar och barnvagnar till dörrmattor och skor. Detta har inte bara med trivsel utan även med brandsäkerhet att göra. Så vi ber er som har dörrmattor och andra föremål utanför era lägenhetsdörrar att plocka in detta till er lägenhet.

Återbetalning gällande energiförbrukning

Vi i styrelsen har nu fått in hela föregående års data gällande totalpriset på kallvatten, varmvatten och el och kan konstatera att vi har fått in något mer i avgifter än vad föreningen i sin helhet betalt. Varje bostadsrättsinnehavare kommer därför att få tillbaka ca 24,40 kr/m², vilket kommer att justeras på kommande avgiftsavier. Hur mycket du får tillbaka beror alltså på hur stor lägenhet du har (andelstalet på din lägenhet). För mer information om detta, vänligen kontakta oss på styrelsen@stallbackenboras.se

Vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Stallbacken 1