Nyhetsbrev Stallbacken 1, augusti 2022

Hej på er!

Hoppas ni har haft en skön sommar nu när semestrarna är slut för de flesta, men håll ut det kommer mer semester 2023 med lite tur.
Här kommer lite information inför kommande månader:

Vi börjar med att hälsa de nyinflyttade välkomna till huset och det är

  • Maja Andersson
  • Paul Pichon
  • Merima Kočo
  • Marcus Österdahl

Välkomna till Stallbacken 1!

Information i händelse av brand

Det är bra för alla att veta att brandkåren inte larmas direkt även om brandlarmet går. Man måste ringa 112 själv om en brand uppstår!
Se till att ni har bra batterier i era brandvarnare i lägenheten. Om brand uppstår så stäng alla dörrar till brandstället, våra ytterdörrar ska stå emot en brand i lägenheten i 60 min.

Detta ska du göra om det börjar brinna:

● Rädda först de som är i livsfara.
● Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
● Använd inte hissarna vid brand.
● Brandsläckare finns vid hissdörren till stora hissen på alla våningsplan.

Elpriset

Det har säkert inte undgått någon att elpriser höjts under senaste året och detta kommer även att drabba oss. Vi har haft ett bundet elavtal med ett fördelaktigt pris ända fram till 31 juli 2022, från detta datum har vi ett rörligt elpris. Hur styrelsen kommer att göra återkommer vi med, de alternativen som finns är ju att binda avtalet igen men då med ett helt annat pris än vad vi tidigare har haft. Ett annat alternativ är att ligga kvar på rörligt och acceptera att priset förändras beroende på eltillgången. Styrelsen kommer att bevaka detta och försöka få till den bästa lösningen för huset men det kommer inte att bli samma låga pris
Ett tips är att försöka spara på elen så mycket du kan för att minska din egen elkostnad. Våra höjda elpriser kommer synas först på månadsavgiften i januari 2023, eftersom vi har sex månaders fördröjning på avierna.

Kostnadsökningar

Styrelsen undersöker hur mycket våra månadsavgifter kommer att behöva höjas, preliminärt räknar vi med att en höjning bör ske från 1 januari 2023. Våra månadsavgifter till föreningen har inte justerats någon gång sedan inflyttningen mars 2018. Med de generella höjningar som har skett de senaste åren kommer en justering att var nödvändig.

Huskurage

Stallbacken 1 kommer att införa policyn ”Huskurage” i enlighet med beslut på årsmötet.
Huskurage är en antivåldspolicy grannar emellan som bygger på att vi som grannar agerar om vi misstänker att någon av vår närboende far illa. Vi inför i huskurage som en förebyggande och trygghetsskapande åtgärd. Policy och informationsblad kommer att sitta på anslagstavlan i entrén och informationsbladet kommer dessutom att delas ut till samtliga lägenheter via postfacket.
Vill man läsa mer om huskurage kan man göra det via hemsidan www.huskurage.se
Erik Wasselius har dessutom några exemplar av boken Huskurage som man kan låna gratis genom att maila Erik på erik.wasselius@gmail.com

Rensning i cykelförrådet

Cykelrummet är till för cyklar och barnvagnar, övriga saker ska förvaras i sitt privata förråd.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.Kan vara en bild av cykel
Vi vet inte om sakerna på korten tillhör någon som bor i huset eller är kvarlämnade av tidigare bostadsrättsinnehavare. Om det finns ägare till sakerna så måste dessa saker bort innan 1 september 2022. Efter detta kommer sakerna att betraktas som att ägarna inte bor
i huset längre och kommer att tas bort från cykelförrådet.
Definition av cykel är en sådan som får framföras på i trafik, alltså inga leksakscyklar, trehjulingar eller dylikt.
Vid frågor kontakta Gunnar Lönn på hurricanesmcsweden@gmail.com

Övrigt

Om man cyklar in i garaget genom stora garageporten så bryter inte sensorn utan man ska använda den lilla dörren så att garageporten inte står öppna. Om man av någon anledning ändå använder stora garageporten så måste man se till att den stängs när man har passerat.

Priset för att hyra bastun höjs från 10 sek till 15 sek från 1 oktober för att täcka höjda priser på el och varmvatten.

 

Med vänliga hälsningar

Gunnar Lönn, för styrelsen Stallbacken 1