Nyhetsbrev Stallbacken 1, Oktober 2022

Då var dags igen för ett nyhetsbrev det förra var i augusti.
Som vanligt börjar vi med att hälsa dom nyinflyttade välkomna till huset och denna gången är det
Johan Mellbin.

5 års besiktning

Nu är det också dags för 5 års besiktningen av vårt hus och lägenheter, detta är en garantibesiktning som ska ske inom fem efter slutbesiktning som gjordes 2018.

Alla ska ha fått en blankett att fylla i där du kan skriva upp de fel som finns i din lägenhet.

OBS!
Alla måste lämna in blanketten även om man inte har något fel att rapportera.
Blanketten måste finnas i styrelsens brevlåda senast den 21 oktober, lämna gärna tidigare om ni har möjlighet!

Besiktning av rapporterade fel kommer att ske den 8, 9 och 10 november, ett schema kommer att upprättas där man får tiden när besiktningen av sin lägenhet kommer att ske.
Det är bra om ni kan medverka vid denna besiktning om man har rapporterat fel.
Om man inte kan medverka så är det viktigt att man sätter låset i serviceläget så att besiktningen kan utföras.
Det kommer att medverka en person från styrelsen under besiktningen. Kommer inte besiktningsteamet in i lägenheten räknas den som godkänd.

Från Informationsmötet den 2022-10-06

Syftet med mötet var att informera hur läget ser ut för närvarande när det gäller el-avtal och de höjningar som kommer. Informationen handlade också om övriga kostnadsökningar för vår bostadsrättsförening. Även om hur vår lånebild ser ut framöver och vad som vi kan förvänta oss med kommande räntor.

När det gäller el-kostnader så har vi har haft ett bundet elavtal fram till den 31 juli 2022, därefter ligger vi nu på ett rörligt el-avtal som baseras på ett snitt under månaden. Fram till den 31/7 betalade vi 145 öre med allt inräknat. För augusti blev den siffran 376 öre och för september 347 öre. Alltså en kraftig höjning av elpriset efter att det bundna avtalet löpte ut. Det går inte att binda elavtalet för närvarande utan att priset blir väsentligt högre än vad det rörliga är. Nu till vintern bedöms priset stiga ytterligare, det är svårt att veta med hur mycket. Vi vet inte heller om regeringen kommer att sänka elskatt eller liknande. Eftersom det är 6 månaders fördröjning med el-debiteringen så detta kommer att märkas först vid årsskiftet på era el-räkningar som syns på månadsavin.

Styrelsen kommer att skriva vad el-kostnaden är/blir varje månad framöver så kan man själv ha lite kontroll över vad som händer månad för månad. Även våra gemensamma driftskostnader kommer att öka, som tex el för trappuppgångar, hissar, uppvärmning m.m. Övriga poster som finansieras av våra månadsavgifter som kan komma att prisjusteras av leverantörerna är tv, bredband, renhållning, sophämtning och försäkringar mm. Månadsavgiften (hyran) kommer på grund av ovanstående höjas med 5% från 1 jan 2023 för att täcka dessa ökade kostnader. På infomötet var det lite olika åsikter om höjningen men en stor majoritet ställde sig bakom 5% höjning.

När det gäller våra tre gemensamma lån på huset ska dessa skrivas om 2023 och 2024. Vi kommer förmodligen inte få samma låga ränta som vi har idag, detta kommer då troligen att tvinga fram ytterligare justeringar av månadsavgiften.

Så här ser husets lånebild ut med förfallodagar och nuvarande räntor.
a. Sparbanken lån 20 000 000 kr med en ränta på 1,98% förfallodag 2023-05-10.
OBS “Korrigerat” datum som var fel på infomötet
b. Sparbanken lån 18 110 000 kr med en ränta på 1,39%, förfallodag 24-08-10.
Amorteras med 540 000 kr per år.
c. SEB lån 19 525 000 kr med en ränta på 0,66%, förfallodag 24-05-28.
Amorteras med 300 000 kr per år.

Kompressor till cykelrummet.

I cykelrummet finns nu en kompressor så man kan pumpa sin cykel på ett snabbt och enkelt sätt. Det finns pumpventil till båda typerna av cykelventiler.

 

Med vänliga hälsningar
Gunnar Lönn, för styrelsen Stallbacken 1

Brf Stallbacken 1 · c/o Lots Ekonomi AB · Sandgärdsgatan 12-16
503 34 Borås · Org.nr. 769631-4066 · www.stallbackenboras.se