Nyhetsbrev december 2023

Då var det dags för ett nyhetsbrev igen, här kommer lite information om vad som hänt och vad
som händer närmaste tiden.

Cykelrensning.
Med jämna mellanrum så gör vi en cykelinventering, av någon orsak så ökar cyklarna hela
tiden. Vid varje rensning så blir det cyklar över som ingen frågar efter. För att kunna göra oss
av med dem så måste vi polisanmäla att vi har cyklar utan ägare och först efter 6 månader
därefter kan vi göra oss av med cyklarna. Dom cyklar som nu finns utan ägare och det är ett
antal kommer nu att polisanmälas, vad vi gör efter 6 månader återkommer vi med.

Elavtal.
Vi ligger för närvarande på ett rörligt elavtal och styrelsen följer detta noggrant. Om man vill
välja att binda avtalet så är det inte till det låga pris som råder nu, utan då blir det till ett
betydligt högre pris. Vad som gällde slutet av november var 178öre/kWh för ett ettårsavtal och
det rörliga priset låg då på 137öre/kWh. Det går att binda på kortare tid men då stiger priset
ytterligare. Styrelsens bedömning är att rörligt avtal är mest ekonomiskt för vår förening för
tillfället.

Ökning av vattenkostnader.
Borås Energi & Miljö höjer sina priser från 2024-01-01. Det vattenpriset som kommer att
debiteras föreningens medlemmar blir då för kallvatten 38,40 kr / kbm och för varmvatten 59,20
kr / kbm plus moms. Det är en relativt stor höjning som görs av Borås Energi- & Miljö AB.

Lägenhetsbesiktning vid avflyttning.
Från 2024-01-01 kommer en avflyttningsbesiktning att göras när man lämnar föreningen.

Nya medlemmar.
Vi hälsar också de nya som flyttar in i huset välkomna
Ny medlem, 2024-01-12, Marcus Gustafsson (10506).
Ny medlem, 2024-01-31, Alexander & Melinda Nordström (10205)

Avgiftshöjning.
Föreningsavgiften höjs med 3% från 2024-01-01 enligt tidigare beslut. Detta för att möta
kommande omskrivningar av lån under 2024

Vi påminner om glöggminglet på gården som Fastighetsbyrån i Borås anordnar, alltid lite
trevligt att träffa lite grannar! Den 7 december kl. 17,30-18,30.

Gran stallbacken 2023

Med detta så önskar styrelsen alla en god jul och gott nytt år och hoppas att snön får ligga vit
och fin på granen och gården.

Brf Stallbacken 1 · Lots Ekonomi AB · Sandgärdsgatan 12-16
503 34 Borås · Org.nr. 769631-4066 · www.stallbackenboras.se