Balkongvett

Hej kära grannar,

Sommaren är på intåg och balkonger och uteplatser kan utnyttjas i högre grad – härliga tider! Balkongvett är sunt förnuft men vi i styrelsen vill ändå påminna om att visa hänsyn till varandra och har därför listat några punkter som kan vara bra att tänka på när tid spenderas på balkong/uteplats.

LJUDNIVÅ

Om du använder din balkong sent på kvällen/nattetid är det väldigt viktigt att tänka på ljudnivån då ljudet sprider sig i högre grad än inomhus. På balkongen gäller samma tider som i hela huset och det får inte förekomma störande ljud i form av skrålande röster och/eller hög musik mellan 22:00-07:00 på vardagar och 23:00-09:00 på helgdagar. Om du blir störd av din granne ska du i första hand kontakta personen i fråga direkt och försöka lösa problemet. Fungerar inte detta eller om problemet återkommer så är du välkommen att kontakta styrelsen för vidare åtgärder.

STÄDNING

Var försiktig med vatten när du städar din balkong. Låt inget vatten rinna över kanten eller i springan mellan betongblocken då det vattnet tenderar att hamna hos grannen inunder dig. Se också till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannen under dig.

Vädra inte mattor eller sängkläder som smutsar ner hos grannen under dig.

GRILLNING

Vi grillar med hänsyn till våra grannar och använder endast el- eller gasolgrill. Vid bruk av gasolgrill får gasolbehållare av maxstorlek P5 användas på inglasad balkong eller inomhus och maxstorlek P11 på en öppen balkong eller uteplats. 

SÄKERHET

Inga föremål får placeras på utsidan av balkongräcket och riskera att falla ner, så som blomlådor, askfat eller parasoll. Raketer och övriga pyrotekniska smällare är helt förbjudna på hela föreningens område.

RÖKNING

Rökning kan både vara allergiframkallande och uppfattas som störande. Undvik därför att röka från din balkong i högsta möjliga mån.

ÖVRIGT

För allas trevnad, undvik att ställa soppåsar som drar till sig fåglar och övrigt diverse bohag som inte tillhör normal balkongmöblering på balkong/uteplats.