Lägenhetsnumrering, Fastigheten

LÄGENHETSNUMRERING

Brf Stallbacken 1 samtliga lägenheter har adress Kellgrensgatan 23 A, 504 34 Borås. Alla lägenheter har dels ett femsiffrigt lägenhetsnummer/kontraktsnummer samt ett fyrsiffrigt nummer som är lantmäteriets lägenhetsnumrering. Det är det fyrsiffriga numret som hör ihop med er adress:

Kellgrensgatan 23 A, lgh xxxx. Ni finner båda dessa nummer ovanför er lägenhetsdörr på utsidan.

FASTIGHETEN

Fastighetens adress:
Kellgrensgatan 23 A
504 34 Borås

Fastighetsbeteckning:
Solrosen 14

Fastighetsägare:
Bostadsrättsföreningen Stallbacken 1
c/o Lots Ekonomi AB
Sandgärdsgatan 12-16
503 34 Borås