Porttelefon och dörrautomatik

PORTTELEFON

Entrén är utrustad med porttelefon PA-59D som har inbyggd display med boenderegister för smidigt och enkelt handhavande. För att söka person/lägenhet bläddra med piltangenterna upp/ner. Tryck sedan på knappen ”Ring” (telefonlur) så ringer porttelefonen upp automatiskt.

När det ringer hos vald person/lägenhet, svarar och pratar du som vanligt och för att öppna entrédörren trycker du stjärna (*) på telefonens knappsats. I entrén på utsidan dörren finns en instruktion för besökare hur man ringer upp via porttelefonen, du ser den HÄR.

Namn och valt mobilnummer till respektive lägenhetsinnehavare programmeras av fastighetsskötaren i samband med inflytt. Önskar ni vid ett senare tillfälle lägga till något namn eller telefonnummer så bekostar lägenhetsinnehavaren detta själv. Eventuella senare ändringar görs via felanmälan.

DÖRRAUTOMATIK

Flera dörrar i huset är utrustade med dörröppnare på insidan samt tagg-system från utsidan. För att dörren skall fungera korrekt måste dörrautomatiken vara i rätt läge, dvs. ”AUTOMATIK PÅ”. (Se bild)

Automatiken får endast stängas av vid in- och utbärning av bohag. Dörrautomatiken går sönder om man försöker ställa upp dörren på annat sätt än med dörrautomatiken ”UPPSTÄLLD DÖRR”. (Se bild)

I samband med visning av lägenhets får INTE heller ytterdörr ställas upp med hjälpmedel.
Ska dörren vara öppen krävs läge ”UPPSTÄLLD DÖRR” dvs främre strömbrytarna på läge ”O” den bakre strömbrytaren på läge ”II”

Tänk på att det är du som slagit av automatiken, som bär ansvarar för att automatiken sätt på igen, annars fungerar inte dörren med varken taggläsaren eller dörröppnare. Enkel sammanfattning som är lätt att minnas: OO inget fungerar, O I som vanligt, O II helt öppen.