Tv, bredband och telefoni

Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och i lägenheten finns ett nätverk installerat med bredbandsuttag i de flesta rum. Dessa är i sin tur kopplade till en lägenhetscentral där du själv aktiverar de uttag som du vill använda. Centralen finns antingen i hallen eller i klädkammaren. Telias router stödjer också trådlöst internet. Basutbudet finns tillgängligt i bredbandsuttaget direkt vid inflytt och hör ihop med TV box och fjärrkontroll samt routern som sitter i säkringsskåpet.

Ett basutbud Telia Triple Play med TV-paket Lagom ingår i det abonnemang som är inkluderat i din månadsavgift som föreningen tecknat kollektivt. I abonnemanget ingår även internetanslutning om 250/250 Mbit samt den fasta avgiften för ett telefonabonnemang (IP-telefoni).

TV-KANALER, BREDBAND OCH TELEFONI

Du kan beställa och aktivera tv och bredband på telia.se/aktivera. Där ser du vad som gäller för just dig och vilka tjänster som ingår och hur du får dina tv-koder med mera.
För att beställa snabbare internet, skaffa fler tv-kanaler, fler digitalboxar eller om du har frågor runt telefonin, kontakta Telia på telefon 90 200 alternativt Teliabutiken på Allégatan i Borås, tel. 033-16 33 80 eller beställ via Telias kundsida ”Mitt Telia”. Alla extra tjänster som beställs utöver ovan nämnda basutbud bekostar var och en själv.

Vid eventuell flytt/försäljning måste du avsluta dina tjänster så att ny ägare kan ta över. Detta gäller även de tjänster som ingår i månadsavgiften då varje lägenhet har sina ”Mina Sidor”.
Du kan logga in dygnet runt på ”Mitt Telia” och aktivera eller avsluta tjänster som det passar dig. Allt du behöver är lösenord, Bank-ID eller Mobilt Bank-ID.

Utrustningen tillhör lägenheten genom abonnemanget som föreningen har tecknat gemensamt för huset. Detta gäller även routern som sitter i säkringsskåpet och de brandvarnare som finns installerat i samtliga lägenheter. OBS! Denna utrustning får alltså inte plockas med vid eventuell försäljning av lägenheten. Saknas detta vid inflytt kontakta omedelbart säljaren.

FLYTTA MED DITT GAMLA TELEFONNUMMER

Det är möjligt att flytta med ditt gamla telefonnummer även om du inte tidigare haft IP-telefoni. Portering kallas detta och beställs hos Telia genom att du lämnar en fullmakt till dem. Detta kan ta några veckor, beställ i god tid. Gör du en beställning innan inflyttning behöver Telia ha både din gamla och din nya adress. Mer info finns på www.telia.se .