Ekonomisk förvaltning

EKONOMISK FÖRVALTNING. BRF STALLBACKEN 1

Administration, avisering av månadsavgifter mm. sköts av Lots Ekonomi AB.

KONTAKT

Epost: forvaltning@lotsekonomi.se
Telefon: 033-48 89 31, telefontid mellan: 8,30-12,30