Kontakt / Styrelse

Kontaktuppgifter och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsen för Brf Stallbacken 1 bl.a. senaste årsredovisningen.

Årsredovisning 2020

Adress:
Bostadsrättsföreningen Stallbacken 1
c/o Lots Ekonomi AB
Sandgärdsgatan 12-16
503 34 Borås

Kontaktpersoner för styrelsen
Boende i Brf Stallbacken 1 som ingår i styrelsen:

Maria Saarinen, Ordförande
Nicolae Spataru, Kassör
Dénize Åkerblom, Sekreterare
Ulf Hansson, Ledamot
Viktoria Persson, Ledamot
Hannu Saarinen, Suppleant
Johan Larsson, Suppleant

Valberedning:
Georgiana Dobrescu och Christer Samuelsson

E-post: styrelsen@stallbackenboras.se eller info@stallbackenboras.se

Stadgar

Här finns vid inflyttningen viktig information i form av föreningens stadgar. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal.

Regelverk

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.

Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.

Båda lagarna hittar du på www.lagen.nu

FACEBOOK

Gå gärna med i vår Facebookgrupp !

Denna grupp är en privat grupp och enbart till för oss boende i Stallbacken 1. Här kan du ta del av viss information rörande huset och dela egna frågor eller funderingar med dina grannar.

Gå in på Facebook och sök efter Brf Stallbacken 1 eller klicka på länken ovan.
Ansök om att bli medlem genom att ”Gå med i grupp” och svara på frågorna.
Ni registreras sedan som medlem av en administratör i gruppen.

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavare får hyra ut hela sin bostad i andra hand till annan ”för självständigt brukande” endast om styrelsen gett sitt samtycke. Detta innebär att om hyresgästen självständigt kan använda lägenheten krävs styrelsens samtycke.

Bostadshavaren ska i sin ansökan till styrelsen ange skäl för uthyrning, hyresgästens namn och under vilken tidsperiod uthyrningen önskas pågå. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsen samtycke och godtagbart skäl för uthyrning.

Länk till blankett för andrahandsuthyrning hittar du här.