Kontakt / Styrelse

Kontaktuppgifter och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsen för Brf Stallbacken 1 bl.a. senaste årsredovisningen.

Årsredovisning 2023

Adress:
Bostadsrättsföreningen Stallbacken 1
c/o Lots Ekonomi AB
Sandgärdsgatan 12-16
503 34 Borås

Kontaktpersoner för styrelsen
Boende i Brf Stallbacken 1 som ingår i styrelsen:

Maria Saarinen, ordförande
Viktoria Persson, kassör
Gunnar Lönn, sekreterare, vice ordf.
Ulf Hansson, ledamot
Erik Wasselius, ledamot
Hannu Saarinen, suppleant
Juha Lagerlöf, suppleant

Valberedning:
Georgiana Dobrescu och Christer Samuelsson

E-post till styrelsen: styrelsen@stallbackenboras.se eller info@stallbackenboras.se

Kontaktpersoner för samfälligheten
Boende i Brf Stallbacken 1 och 2 som ingår i samfällighetens styrelse:
Hannu Saarinen och Ulf Hansson, Stallbacken 1
Tulay Avar och Valentina Jackson, Stallbacken 2

E-post till samfällighetens styrelse:
samfalligheten@stallbackenboras.se

Stadgar

Här finns vid inflyttningen viktig information i form av föreningens stadgar. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal.
Ladda ner stadgarna här: Stadgar Brf Stallbacken 1

Regelverk

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.

Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.

Båda lagarna hittar du på www.lagen.nu

Facebook

Gå gärna med i vår Facebookgrupp !

Denna grupp är en privat grupp och enbart till för oss boende i Stallbacken 1. Här kan du ta del av viss information rörande huset och dela egna frågor eller funderingar med dina grannar.

Gå in på Facebook och sök efter Brf Stallbacken 1 eller klicka på länken ovan.
Ansök om att bli medlem genom att ”Gå med i grupp” och svara på frågorna.
Ni registreras sedan som medlem av en administratör i gruppen.