Gemensamma utrymmen

Fastighetsbildningen för Stallbacken 1 avser entréer, trapphus och hiss samt alla allmänna ytor och gångar i våningsplanen. Stallbacken 1 tillsammans med Stallbacken 2 ingår i en samfällighet med delat ansvar och skyldigheter gällande garageplanen och den gemensamma utemiljön.

Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att dessa hålls fria. Personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Detta underlättar också för dem som sköter städningen och av samma orsaker får heller inga dörrmattor ligga utanför lägenhetsdörrarna.

GARAGE, PARKERINGSPLATSER

P-platser för bil, elbil och MC finns både i garaget samt några p-platser för bil utomhus. Samtliga p-platser ansvaras av Samfälligheten och administreras via vår ekonomiska förvaltning Lots Ekonomi AB. För tillfället finns lediga MC-platser men inga lediga p-platser för bil. Om du önskar en plats i garaget kan du sätta upp dig på kölistan som finns hos Lots Ekonomi. Kontaktuppgifter till dem hittar du under Ekonomisk Förvaltning.

För att kunna öppna garageporten behöver du ha appen Parakey, som är ett molnbaserat passersystem som gör din smartphone till din nyckel. Börja med att maila till vår ansvarige för Parakey och Agendo, se mer information om hur det fungerar under Bruks- & skötselanvisningar.

BASTU OCH ÖVERNATTNINGSLÄGENHET

På våning -1 hittar du föreningens gemensamma bastu och övernattningslägenhet som får nyttjas av alla medlemmar. Bokning av lokalen sker via en app som heter Agendo och priset för att basta är 15 kr för två timmar och en övernattning mellan 22:00-12:00 kostar 175 kr/natt. Kostnaden debiteras i efterskott på din avgift/hyresräkning. Instruktioner för hur du bokar hittar du på sidan Bastu och Övernattningslägenhet.

FÖRRÅD, CYKELSTÄLL

Till vissa lägenheter finns ett låsbart förråd i källaren, dessa är numrerade med ert lägenhetsnummer. Ett förvaringsrum på våning -4 finns för förvaring av barnvagnar, rullstolar och cyklar. Cykelparkering sker i cykelrummet på -4 eller på garageplan -3 eller -4. Det finns även några cykelställ utanför huset mot Kellgrensgatan 23vid huvudentrén.

YTTRE MILJÖ

Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Detta innebär att infästningar i fasaden kan medföra att garantier som byggentreprenören lämnat hävs. För att inte riskera detta och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.

Därför är det inte alls tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket. Det är inte heller tillåtet att glasa in balkonger eller uteplatser utan tillstånd från styrelsen. Blomsterlådor på balkongen måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.