Gemensamma utrymmen

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Fastighetsbildningen för Stallbacken 1 avser entréer, trapphus och hiss samt alla allmänna ytor och gångar i våningsplanen. Stallbacken 1 tillsammans med Stallbacken 2 ingår i en samfällighet med delat ansvar och skyldigheter gällande garageplanen och den gemensamma utemiljön.

Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att dessa hålls fria. Personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Detta underlättar också för dem som sköter städningen och av samma orsaker får heller inga dörrmattor ligga utanför lägenhetsdörrarna.

GARAGE, PARKERINGSPLATSER

P-platser för bil, el-bil och MC finns både i garaget och även några p-platser för bil finns utomhus. Samtliga administreras av samfälligheten via Lots Ekonomi AB. För tillfället finns lediga MC-platser men inga lediga p-platser för bil. Det går bra att sätta upp sig på kölistan som finns hos Lots Ekonomi. Läs under Ekonomisk Förvaltning, så hittar du kontaktuppgifter där.

För att kunna öppna garageporten behöver du ha appen Parakey, som är ett molnbaserat passersystem som gör din smartphone till din nyckel. Börja med att maila till vår ansvarige för Parakey och Agendo, se mer information om hur det fungerar under Bruks- & skötselanvisningar.

FÖRRÅD, CYKELSTÄLL

Till vissa lägenheter finns ett låsbart förråd i källaren, dessa är numrerade med ert lägenhetsnummer. Ett förvaringsrum på våning -4 finns för förvaring av barnvagnar, rullstolar och cyklar. Cykelparkering sker i cykelrummet på -4 eller på garageplan -3 eller -4. Det finns även några cykelställ utanför huset mot Kellgrensgatan vid huvudentrén.

SOPHANTERING

Hushållssopor sorteras i svarta och vita påsar, dessa lämnas i moloker på Kellgrensgatan 23A. Grovsopor ansvarar respektive innehavare för att själv köra iväg till återvinning. Närmaste sorteringsanläggning finns vid Alvestagatan (glas, papper, plåt, plast mm). Närmaste större återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider.

BRANDSKYDD, BRANDSÄKERHET

Se till att alla dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller också branddörrar, på så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten.
I lägenheterna finns brandvarnare installerade. Dessa är batteridrivna och kräver regelbunden kontroll av batteriets status. Tänk på att kontrollera din brandvarnare regelbundet, minst en gång i halvåret.

Här finner du ett dokument om vad du kan göra för att minimera brand i hemmet. Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare i sin lägenhet. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv.

YTTRE MILJÖ

Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Detta innebär att infästningar i fasaden kan medföra att garantier som byggentreprenören lämnat hävs. För att inte riskera detta och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.

Därför är det inte alls tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket. Det är inte heller tillåtet att glasa in balkonger eller uteplatser utan tillstånd från styrelsen. Blomsterlådor på balkongen måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.