Brandskydd, brandsäkerhet

BRANDSKYDD, BRANDSÄKERHET

Se till att alla dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller också branddörrar, vilket på så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten. Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att dessa hålls fria. Personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar, dörrmattor och andra skrymmande föremål ställs i den egna lägenheten eller i avsett förråd.

Ett flerbostadshus är indelat i olika utrym- men mellan vilka en brand inte ska kunna sprida sig vidare inom en viss tid, så kallade brandceller. Varje lägenhet ska vara en egen brandcell och dimensionerad för att stå emot brand- och rökspridning mellan lägenheterna i minst en timme.

Här finner du ett dokument om vad du kan göra för att minimera brand i hemmet. Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare i sin egen lägenhet. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv.
Du finner även brandsläckare på varje våningsplan vid ”stora hissen” samt två i vardera änden av garaget på våning -4.

BRANDSKYDD, BRANDSÄKERHET

I samtliga lägenheterna finns brandvarnare installerade. Dessa är batteridrivna och kräver regelbunden kontroll av batteriets status. Tänk på att kontrollera din brandvarnare regelbundet, minst en gång om året, gärna på brandvarnarens egen dag, se nedan.
OBS! Brandvarnare får inte plockas med/ner vid eventuell försäljning av lägenheten. Saknas detta vid inflytt kontakta omedelbart säljaren.

Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till nästan 6 500 av dessa. En tredjedel av bostadsbränder startar i köket och december och januari är de månader då flest spis- och eldstadsrelaterade bränder uppstår. 

Den 1 december årligen uppmärksammas Brandvarnardagen – en dag då allmänheten uppmanas att testa sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar. Vill du få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren? Gå in på skyddadigmotbrand.se och registrera dig, så kan du själv välja om du vill ha påminnelsen en gång per år, halvår, kvartal eller månadsvis. 

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte, ska hela brandvarnaren bytas ut, kontakta i så fall styrelsen.