Felanmälan

Tänk på att innan du gör en felanmälan läs igenom dokumentet ”Vem ansvarar för vad”.

Vissa kostnader står föreningen för och andra kostnader som kan uppstå i samband med åtgärdade felanmälningar, får du som bostadsrättsinnehavare själv bekosta. Sammanfattningsvis kan man säga att föreningen tar hand om huset och bostadsrättsinnehavaren tar hand om det inre underhållet i bostaden.

Fastighetsförvaltare – felanmälan
Vid felanmälan och frågor till fastighetsförvaltningen, kontakta:
FR Fastighetsservice AB
Älvsborgsleden 11, 504 31 Borås
Vardagar kl. 7.00-16.00
Tfn: 033-12 30 80

AKUT FELANMÄLAN UTANFÖR KONTORSTID – Securitas 010-470 53 48 

Felanmälan

Maximum file size: 134.22MB

Gäller det allmänna utrymmen som tex trapphus, garage entréer? *

En kopia av din felanmälan kommer att skickas till din angivna e-postadress.

AKUT FELANMÄLAN HISS Felanmälan dygnet runt. Kontakta RC Hiss på telefon: 0771-22 77 00

VID EJ AKUTA FELANMÄLNINGAR HISS
Vid ej akuta fel, kontakta styrelsen för felanmälan: styrelsen@stallbackenboras.se

Felanmälan tv, telefoni och bredband www.telia.se

Felsökning och felanmälan av vitvaror under garantitid
Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som kan uppstå vid daglig användning av din produkt. Läs mer på hemsidan hos tillverkaren av vitvaran.
Vid ett garantifel på en vitvara ska du antingen kontakta Siemens (tillverkaren) eller Elon Druvefors (återförsäljaren).

Följande produkter har 5 års konsumentgaranti och vid fel på någon av dessa produkter ska du kontakta Siemens direkt:
KI81RAF31
KG36NNW30
GI38NP60
EH651FEB1E
SN436W01MS
SN436S01MS
WT45H2B8DN
KI87VVF30
WM14N1B7DN

För övriga produkter – kontakta Elon Druvefors.
Viktigt att tala om att det gäller en lägenhet i Stallbacken 1. Ange även ditt namn, adress, telefonnummer och e-post.
Vid felanmälan av en vitvara behöver Elon uppgifter på produkten som står på typskylten. Har du svårt att finna typskylten, kontakta Elon för hjälp med att lokalisera den.

Vid anmälan av en vitvara innan garantitiden gått ut och serviceverkstaden inte hittar något fel kan du behöva betala en undersökningsavgift. Avgiften kan också tas ut om felet inte omfattas av garantin, till exempel handhavandefel, tvätt av stora mattor eller fuktskador.

Besöksadress: Elon Druvefors, Druveforsvägen 32
Telefon: 033-10 09 25 – välj 1 för butiken på Druvefors
E-post: elon.druvefors@elon.se