Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavare får hyra ut hela sin bostad i andra hand till annan ”för självständigt brukande” endast om styrelsen gett sitt samtycke. Detta innebär att om hyresgästen självständigt kan använda lägenheten krävs styrelsens samtycke.

Bostadshavaren ska i sin ansökan till styrelsen ange skäl för uthyrning, hyresgästens namn, kontaktuppgifter och under vilken tidsperiod uthyrningen önskas pågå. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke och godtagbart skäl för uthyrning.

Länk till blankett för andrahandsuthyrning hittar du här.