El, värme, vatten

El, värme, vatten

Miljötänkandet i fastigheten är högt. De system som installerats för el, värme och varmvatten är moderna och resurssnåla. Energianvändningen påverkas ytterligare av de val du gör av utrustning i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen har ett nätavtal med Borås Elnät AB, gällande elleverantör så är det föreningens styrelse som väljer detta. I din lägenhet sitter en elmätare som skickar din förbrukning digitalt till det företag som har hand om föreningens ekonomiska förvaltning. Du debiteras därefter för din förbrukning i samband med avin för månadsavgiften.

Elcentral

Lägenhetens elcentral är utrustad med automatsäkringar och dessutom med jordfelsbrytare för din säkerhets skull. Alla eluttag är jordade. Om en säkring löser ut kan du slå tillbaka säkringen i elcentralen. Löser den ut igen är det viktigt att ta reda på vad som orsakar problemet.

Alla eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren som har till uppgift att bryta strömmen om ett fel uppstår i en elektrisk apparat som gör att denna kan bli strömförande. Löser jordfelsbrytaren ut finns det risk för att det är ett allvarligt fel någonstans. Kan du inte själv identifiera problemet ska du kontakta en fackman.

Även jordfelsbrytaren återställs i elcentralen. Testa gärna jordfelsbrytarens funktion i elcentralen minst var sjätte månad. Bra regel är att göra det i samband med t.ex. omställning till sommar respektive vintertid. När du trycker på testknappen T (TEST) ska strömmen i hela lägenheten brytas.

Energideklaration

Vår energideklaration för fastigheten blev klar 2020-12-18 och med goda resultat! Fastigheten har ett primärenergital om 42 kWh/m2 och år vilket resulterar i betyg B. Enligt Boverkets föreskrifter ska en ny byggnad som högst ha primärenergital om 75 kWh/m2 och år vilket motsvarar betyg C. Värt att nämna är att vissa banker kan ge en bättre bolåneränta till energieffektiva bostäder. En sammanfattning av energideklarationen ser du på denna PDF men om du önskar läsa energideklarationen i sin helhet finns den här.

Energiförbrukning

Elanvändningen i en lägenhet är relativt liten, åtminstone om man jämför med en villa. Men visst finns det möjlighet att spara energi även som bostadsrättsinnehavare. Det som du själv kan påverka är exempelvis din egen tekniska utrustning som dator och tv. Att stänga av apparater som inte används är alltid en klok idé.

Värme

Lägenheterna i Stallbacken 1 har ett vattenburet radiatorsystem som ger komfortkänsla och en jämn värmefördelning. Stallbacken 1 är anslutet till Borås Stads fjärrvärmenät. Debitering av varmvatten, kallvatten och el görs direkt till bostadsägaren. Genom att till exempel sänka temperaturen när man inte är hemma finns energikostnader att spara för föreningen.

Vatten, avlopp

Varje lägenhet har individuell mätning och debitering (IMD) av såväl kall- som varmvatten. Det innebär att du bara betalar för den mängd vatten som du själv förbrukar.

Disk- och tvättmaskin som installerades under byggtiden är anslutna av fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut, är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera redan vid inflyttningen var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Tips om hur du gör detta hittar du i skötselanvisningarna för badrum. Detta gäller också de vattenlås som finns under diskbänk och handfat.

Uppvärmningen

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden för fjärrvärmen är en utgift som medlemmarna gemensamt kan påverka.

Värmeförbrukningen för föreningen kan påverkas och ett par bra tips för att hålla nere kostnaderna är till exempel att vädra kort men effektivt genom korsdrag. Inte ha på element och samtidigt ha fönster öppna, det är att ”elda för kråkorna”. Se till att dörrar till trapphus och garage inte står öppna onödigt länge, inte minst vintertid.

Vad kostar det?

Ungefär så här mycket, enligt uppgift från Svensk Energi.

Lågenergilampa 9W i fyra timmar: 9 öre
Kylskåp per dygn: 70 öre
Frys per dygn: 1,30 kr
Använda brödrosten en gång: 30 öre
Koka vatten i vattenkokare en gång: 19 öre
Köra diskmaskinen en gång: 2,10 kr
Använda ugnen i tre timmar: 6,75 kr