Sophantering, hushållssopor och grovsopor

SOPHANTERING

Hushållssopor sorteras som restavfall och matavfall från och med 2023. Restavfall läggs i plastpåsar i valfri färg och slängs sedan i sopmolokerna som står på Kellgrensgatan 23A. Matavfall läggs i papperspåsar och slängs sedan i de bruna soptunnorna/kärlen som är placerade bredvid molokerna. Papperspåsar finns att hämta i cykelrummet på plan -4.

Grovsopor körs till återvinning och detta ansvarar respektive lägenhetsinnehavare själv för. Närmaste sorteringsanläggning finns vid Alvestagatan (glas, papper, plåt, plast mm). Närmaste större återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider.