Nycklar och lås

NYCKLAR OCH LÅS

Entrédörrar, garageportar och övriga dörrar till gemensamma utrymmen öppnas med nyckelbricka/tagg. Lägenhetsdörrarna har vanliga nycklar.

Till varje lägenhet tilldelades det ut vid inflyttningen, fem (5) lägenhetsnycklar, fyra (4) nyckelbrickor/taggar och fyra (4) postbox-nycklar. Saknas någon nyckel eller nyckelbricka/tagg får bostadsrättsinnehavaren stå för kostnaden att återställa cylindern så att den gamla nyckelserien inte längre passar alternativt byte av hela låskolven. Samma gäller spärr av nyckelbrickor/taggar och avprogrammering av dessa. Vid förlust av någon postboxnyckel ska fyra nya nycklar och ny cylinder beställas till postboxen. FR ombesörjer ovanstående mot betalning som bekostat av lägenhetsinnehavaren. Det behövs även upprättas en ny nyckelkvittens, kontakta styrelsen på e-post: styrelsen@stallbackenboras.se så hjälper dom dig att ordna detta.

Vid överlåtelse mellan säljare och köpare ska Brf Stallbackens 1 egen nyckelkvittens användas, denna finns att ladda ner här: Nyckelkvittens 

Du kan inte själv beställa ytterligare nyckelkopior av en låssmed eftersom dessa nycklar är spärrade för din egen säkerhets skull. För att beställa nycklar vänder du dig till FR Fastighetsservice via felanmälan. Det tas ut en kostnad för varje nyckel och en ny kvittens behöver skrivas på.

SERVICELÄGE

Lägenhetsdörrarna går att ställa i serviceläge – genom att göra detta kommer t.ex. fastighetsskötaren in med en servicenyckel.
Det innebär att när man låser dörren ska man istället för att dra ut nyckeln i det vanliga ”klockan 12-läget” (I) på cylindern, dra ut nyckeln i ”klockan 10-läget” (S) på cylindern. 

Dörren är nu låst precis som vanligt, men nu kan även en person med servicenyckel låsa upp och sedan låsa din dörr. Det går alltså endast att öppna en dörr med en servicenyckel om låset är satt i serviceläge. 
Tänk på: Ifall du har hantverkare med servicenyckel inne i lägenheten och du ska lämna lägenheten behöver du sätta låset i serviceläget även här. Även om hantverkaren har en servicenyckel, så kan inte hantverkaren låsa din dörr när de väl ska lämna lägenheten om den inte står i serviceläget.

Här kan du läsa om hur Serviceläget fungerar.
Servicenyckel kan endast kvitteras ut hos vår fastighetsförvaltare, av personen eller företag som ska få tillgång till lägenheten. Efter att uppgiften är färdig lämnas nyckeln tillbaka till vår fastighetsförvaltare. Föreningen och fastighetsförvaltern vet alltid vem det är som har nyckeln och i vilket syfte. 

POST

I entrén finns en postbox till varje lägenhet och dit levereras din post. Postboxen öppnas med särskild nyckel. Utanför varje lägenhet finns en hållare (tidningsklämma) för morgontidningen. Namn till respektive lägenhetsinnehavare ordnas av fastighetsskötaren i samband med inflytt. Önskar ni vid ett senare tillfälle lägga till något namn så bekostar lägenhetsinnehavaren detta själv. Eventuella ändringar görs via felanmälan.