Nycklar och lås

NYCKLAR OCH LÅS

Entrédörrar, garageportar och övriga dörrar till gemensamma utrymmen öppnas med nyckelbricka/tagg. Lägenhetsdörrarna har vanliga nycklar. Vid överlåtelse mellan säljare och köpare ska Brf Stallbackens 1 egen nyckelkvittens användas, denna finns att ladda ner här: Nyckelkvittens 

Till varje lägenhet tilldelades det ut vid första inflyttningen, fem (5) lägenhetsnycklar, fyra (4) nyckelbrickor/taggar och fyra (4) postbox-nycklar. Saknas någon nyckel eller nyckelbricka/tagg får bostadsrättsinnehavaren stå för kostnaden att ordna detta, samma gäller spärr av nyckelbrickor/taggar och avprogrammering av dessa. Vid förlust av någon postboxnyckel ska fyra nya nycklar och ny cylinder beställas till postboxen på medlemmens bekostnad. Vid förlust av en lägenhetsnyckel (eller fler) ska byte av hela låskolven ske på medlemmens bekostnad (cirkapris 4500 kr inkl. moms). 

Du kan inte själv beställa ytterligare nyckelkopior av någon låssmed eftersom dessa nycklar är spärrade för din egen säkerhets skull.  För att beställa nycklar vänder du dig till FR Fastighetsservice via felanmälan. Kontaktuppgifter till FR Fastighetsförvaltning hittar du här.

FR tar ut en kostnad till självkostnadspris för varje nyckel/tagg som beställs. En ny nyckelkvittens ska även skrivas på och kompletteras med rätt nytt antal nycklar och taggar. Kvittensen ska sedan signeras av både lägenhetsinnehavaren samt vår fastighetsförvaltare. Du som lägenhetsinnehavare lämnar sedan skyndsamt den nya uppdaterade nyckelkvittensen i styrelsen brevlåda i entrén. 

Vår fastighetsförvaltare FR Fastighetsservice AB, ombesörjer ovanstående mot betalning som bekostat av lägenhetsinnehavaren. 

SERVICELÄGE

Lägenhetsdörrarna går att ställa i serviceläge – genom att göra detta kommer t.ex. fastighetsskötaren in med en servicenyckel.
Det innebär att när man låser dörren ska man istället för att dra ut nyckeln i det vanliga ”klockan 12-läget” (I) på cylindern, dra ut nyckeln i ”klockan 10-läget” (S) på cylindern.

Dörren är nu låst precis som vanligt, men nu kan även en person med servicenyckel låsa upp och sedan låsa din dörr. Det går alltså endast att öppna en dörr med en servicenyckel om låset är satt i serviceläge. 
Tänk på: Ifall du har hantverkare med servicenyckel inne i lägenheten och du ska lämna lägenheten behöver du sätta låset i serviceläget även här. Även om hantverkaren har en servicenyckel, så kan inte hantverkaren låsa din dörr när de väl ska lämna lägenheten om den inte står i serviceläget.

Här kan du läsa om hur Serviceläget fungerar.
Servicenyckel kan endast kvitteras ut hos vår fastighetsförvaltare, av personen eller företag som ska få tillgång till lägenheten. Efter att uppgiften är färdig lämnas nyckeln tillbaka till vår fastighetsförvaltare. Föreningen och fastighetsförvaltern vet alltid vem det är som har nyckeln och i vilket syfte. 

POST

I entrén finns en postbox till varje lägenhet och dit levereras din post. Postboxen öppnas med särskild nyckel. Utanför varje lägenhet finns en hållare (tidningsklämma) för morgontidningen. Namn till respektive lägenhetsinnehavare ordnas av styrelsen i samband med inflytt. Önskar ni vid ett senare tillfälle lägga till något namn, kontakta styrelsen på e-post: styrelsen@stallbackenboras.se så hjälper styrelsen dig att ordna detta.