Att bo i bostadsrätt

ATT BO I BOSTADSRÄTT

Boendeformen bostadsrätt handlar om ägandeformen, inte typen av hus. Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Själva huset och lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen, som du som medlem är en del av. Bostadsrättsinnehavarna äger i sin tur en del av föreningen. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer gränsen för vad du som bostadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad bostadsrättsföreningen ska svara för. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal. Det krävs det inga särskilda kunskaper för att bo i en bostadsrätt, mer än lite sunt ekonomiskt förnuft!

GEMENSAMMA BESLUT

Du ska vara medveten om att du själv har ansvaret för bostadens inre underhåll. Läs gärna om vem som ansvarar för vad i denna lista. Dessutom är det du och dina grannar som ansvarar för den gemensamma skötseln av huset samt för alla kostnader som hör ihop med detta. Rent praktiskt går det till så att en styrelse för bostadsrättsföreningen väljs demokratiskt bland de boende i huset. Dessa personer ansvarar för att allt praktiskt sköts och för föreningens ekonomi. Varje år hålls en medlemsstämma där styrelse väljs, beslut om ekonomisk ansvarsfrihet fattas och eventuella större åtgärder i fastigheten diskuteras.

REGELVERK

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar. Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll. Båda lagarna hittar du på www.lagen.nu