Garantier, försäkringar

Garantier och övriga trygghetsåtgärder

Slutbesiktning

I samband med att Stallbacken 1 byggdes färdigt genomfördes en slutbesiktning. Vid en besiktning gör en opartisk besiktningsman en bedömning om byggentreprenören utfört allt arbete enligt det entreprenadavtal som finns mellan byggherren och byggentreprenören. Eventuella fel som upptäcks vid slutbesiktning skall åtgärdas utan dröjsmål.

Garantitid

Eftersom det kan finnas fel som inte upptäcks förrän det gått en tid, finns också en garantitid på fem år. Den inleds efter att slutbesiktningen godkänts. Under garantitiden ska allvarliga fel åtgärdas snarast möjligt. Fel av enklare karaktär, och som inte ger bostadsrättshavaren några direkta problem i boendet, samlas ihop och åtgärdas vid ett och samma tillfälle. Detta sker i första hand i samband med den uppföljande besiktning som görs två år efter slutbesiktningen.

Efter fem år, vid garantitidens slut, görs en garantibesiktning. Därefter är garantiåtagandet avslutat från byggentreprenörens sida.

Fastighetsförsäkring och hemförsäkring

För ett komplett försäkringsskydd i en bostadsrättslägenhet krävs både en hemförsäkring och en bostadsrättstilläggsförsäkring. Hemförsäkringen tecknar du själv med valfritt försäkringsbolag.

Bostadsrättsföreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Du behöver således inte teckna tillägget privat utan endast en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Dessutom finns en separat tecknad fastighetsförsäkring. Denna ansvarar föreningens styrelse för och den täcker skador på fastigheten som inte vållats av en enskild medlem. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Älvsborg.